Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XHeroes III - Board GameHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszałyMagia Zniszczenia


Zaklęcia Pierwszego Kręgu:
Bohater może opanować te zaklęcia bez znajomości Magii Zniszczenia.

Kamienne Kolce
Opis: Proste zaklęcie obszarowe, które bez znajomości odpowiedniej szkoły Magii zadaje 24 punkty obrażeń. Na podstawowym poziomie Magii Zniszczenia obrażenia wynoszą 32, na Zaawansowanym 40, natomiast na Eksperckim 48. Dodatkowo każdy punkt Mocy Zaklęć zwiększa obrażenia o 8. Stalagmity przyjmują kształt krzyża długiego i szerokiego na trzy pola.
Koszt: 5

Starożytna Strzała
Opis: Zaklęcie przydatne do wykończenia zdziesiątkowanego oddziału. Bez odpowiedniego talentu zadaje 48 punktów obrażeń. Magia Zniszczenia zwiększa zadawane obrażenia. Na poziomie Podstawowym do 56, na Zaawansowanym do 64, a na Eksperckim do 72. Za każdy posiadany punkt Mocy Zaklęć, obrażenia zwiększają się o 8.
Koszt: 4

Zaklęcia Drugiego Kręgu:
Bohater może opanować te zaklęcia bez znajomości Magii Zniszczenia.

Błyskawica
Opis: To zaklęcie znajduje się w księgach czarów już od pierwszej części serii. Jeśli nie jest wspierane przez Magię Zniszczenia, zadaje 11 Punktów Obrażeń. Rozwijanie tego talentu potęguje zadawane obrażenia. Na poziomie Podstawowym wynoszą 14, na poziomie Zaawansowanym 17, a na poziomie Eksperckim 20. Za każdy punkt Mocy Zaklęć obrażenia zwiększane są o 100%, licząc od wartości podstawowej.
Koszt: 5

Lodowy Promień
Opis: Spadający z nieba sopel zadaje 60 Punktów Obrażeń. Aby zaklęcie było skuteczniejsze, należy rozwijać Magię Zniszczenia. Podstawowy poziom tego talentu podnosi obrażenia do 72. Na poziomie Zaawansowanym to już 84 punkty obrażeń, 96 punktów występuje na poziomie Eksperckim. Na obrażenia wpływa również Mocy Zaklęć. Za każdy jej punkt obrażenia zwiększają się o 12.
Koszt: 6

Zaklęcia Trzeciego Kręgu:
Do opanowania tych zaklęć wymagana jest Magia Zniszczenia na poziomie Podstawowym.

Kula Ognia
Opis: Pole rażenia tego zaklęcia, to kwadrat o boku trzech pól. Zdaje obrażenia w wysokości 11 punktów. Po zgłębianiu tajników Magii Zniszczenia obrażenia wzrastają. Na poziomie Podstawowym wynoszą 14, na Zaawansowanym 17, z kolei na eksperckim 20. Każdy punkt Mocy Zaklęć zwiększa obrażenia o ich wartość.
Koszt: 10

Krąg Zimy
Opis: Jedna z magicznych innowacji Ashanu. Obszar działania czaru to okrąg mieszczący się na dziewięciu polach. Zadaje 60 Punktów Obrażeń. Z Podstawową Magią Zniszczenia 72, z Zaawansowaną 84, a z Ekspercką 96. Każdy punkt Mocy Zaklęć Bohatera, dodatkowo podnosi liczbę obrażeń o 12.
Koszt: 9

Ściana Ognia
Opis: Każde stworzenie, które przejdzie przez ścianę płomieni, otrzyma 9 Punktów Obrażeń. W przypadku posiadania Magii Zniszczenia na podstawowy poziomie obrażenia wzrastają do 11. Zaawansowana Magia Zniszczenia podnosi obrażenia do 13, a Ekspercka do 15. Obrażenia są mnożone przez ilość punktów Mocy Zaklęć. Ściana Ognia rozciąga się na trzy pola.
Koszt: 16

Zaklęcia Czwartego Kręgu:
Do opanowania tych zaklęć wymagana jest Magia Zniszczenia na poziomie Zaawansowanym.

Deszcz Meteorytów
Opis: Czar ten sprawia, że na obszarze w wymiarach 5x5 dochodzi do niecodziennego zjawiska. Z nieba sypią się meteoryty zdając obrażenia w wysokości 9 Punktów Obrażeń. Podstawowy poziom Magii Zniszczenia podnosi obrażenia do 12, a Zaawansowany do 15. Na poziomie Eksperckim obrażenia wynoszą 20. Każdy punkt Mocy Zaklęć zwiększa obrażenia o 100%.
Koszt: 19

Łańcuch Błyskawic
Opis: Łańcuch Błyskawic uderza w wybrany cel z siłą 11 Punktów Obrażeń. Dosięga również inne oddziały, maksymalnie cztery (może zranić również jednostki sojusznicze). Każde kolejny cel otrzymuje połowę obrażeń zadanych poprzedniemu. Na poszczególnych poziomach Magii Zniszczenia, obrażenia wynoszą kolejno 14, 17, 20 Punktów Obrażeń. Są one powielane przez liczbę punktów Mocy Zaklęć.
Koszt: 16

Zaklęcia Piątego Kręgu:
Do opanowania tych zaklęć wymagana jest Magia Zniszczenia na poziomie Eksperckim.

Armagedon
Opis: Zadaje obrażenia w wysokości 9, wszystkim stworzeniom i machinom wojennym na całym polu bitwy. W miejscu uderzenia pojawiają się obrażenia dodatkowe. Obrażenia w wysokości 12 występują w przpadku posiadania Podstawowej znajomości Magii Zniszczenia. Na poziomie Zaawansowanym wynoszą 15, natomiast na eksperckim 30. Każdy punkt Mocy Zaklęć zwiększa obrażenia o ich wartość.
Koszt: 20

Głębokie Zamrożenie
Opis: Zamraża cel zadając 10 Punktów Obrażeń i powoduje dalsze obrażenia fizyczne, zadawane przez pewien czas w związku z odmrożeniami. Efekt zamrożenia utrzymuje się przez jedną turę. Obrażenia zmieniają się wraz z rozwojem Magii Zniszczenia. Od 14 na poziomie Podstawowym, przez 15 na Zaawansowanym, aż do 30 na poziomie Eksperckim. Obrażenia są dodatkowo powielane przez Moc Zaklęć.
Koszt: 11

Implozja
Opis:Zaklęcie skupia się na jednym oddziale zadając mu dotkliwe straty w wysokość 12 Punktów Obrażeń. Z Podstawową Magią Zniszczenia będzie to 17 punktów. Zaawansowany poziom tego talentu daje 20 punktów, z kolei Ekspercki 40. Obrażenia na poszczególnych poziomach są powielane o wartość Mocy Zaklęć.
Koszt: 18
© 2003-24 Kwasowa Grota. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
Komnaty "Heroes V". Redakcja, kontakt